Publikationen

April 2019

VMR AG Testat 2018

VMR JA Testat 31.12.18

VMR Konzern IFRS Testat 2018

VMR KA IFRS Testat 31.12.18

VMR Lagebericht AG 2018

VMR Lagebericht AG 2018

VMR Bericht des Aufsichtsrates 2018

VMR Bericht des Aufsichtsrates 2018

Jahresabschluss VMR AG 2018

Jahresabschluss VMR AG 31.12.2018

VMR Konzernlagebericht 2018

VMR Konzernlagebericht 2018